Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των αγώνων της Β΄ ΕΠΣ Πιερίας

1η αγωνιστική

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                      ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                                 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                                 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                          ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                               ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                 

2η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                     ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                         ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                            ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                      Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                            

3η αγωνιστική

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                               ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                   ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                                  ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                               ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                          ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                       

4η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                  ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                             ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                                ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                              ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                           ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                            

5η αγωνιστική

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                                 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                           ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                     ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                          ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                               ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                     

6η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                             ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                               Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                           ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                             ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                              

7η αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                               ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                         ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                            ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                            ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                             ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                          

8η αγωνιστική

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                                ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                      ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                       ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                                ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                        ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                              

9η αγωνιστική

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                               ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                     ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                        Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                                ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                              ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                   

10η αγωνιστική

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                         ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                                ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                         ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                                  ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                           

11η αγωνιστική

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                           ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                               ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                              ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                             Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                    ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                             

12η αγωνιστική

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                    ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                                ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                  ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                       ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                               ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                 

13η αγωνιστική

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                           ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                              ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                              ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                          ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                           ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                            

14η αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                              Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                    ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                  ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                              ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                     ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                       

15η αγωνιστική

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                     ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                       ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                                 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                                ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                        ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                            

16η αγωνιστική

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                                  ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                             ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                         ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                    Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                     

17η αγωνιστική

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                   ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                             ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                                ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                              ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                       ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                              

18η αγωνιστική

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                                 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                            ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                       ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                     ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                          Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                          

19η αγωνιστική

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                                Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                          ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                      ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                  ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                   ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                              

20η αγωνιστική

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                           ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ                                                                            ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                            ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                               ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                              ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                   

21η αγωνιστική

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ                                                                             ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                                ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                                                           ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ                                                                                ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                           

22η αγωνιστική

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                       ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ                                                                           ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                         ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ                                                                              ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                         ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ