Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, το οποίο απαρτίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών, λειτουργεί στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, που είναι μία από τις ελάχιστες κλινικές στη χώρα με άδεια για τη λειτουργία τέτοιας εξειδικευμένης δομής.

Στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διενεργούνται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες επεμβάσεις:
• Διαμπερής κερατοπλαστική (PK): μεταμόσχευση κερατοειδούς πλήρους πάχους.
• Ενδοθηλιακή κερατοπλαστική (EK): μεταμόσχευση μόνο του ενδοθηλίου, δηλαδή της εσωτερικής στιβάδας του κερατοειδούς.
• Κερατοπλαστική πρόσθιου φύλλου (ALK): επιλεκτική αντικατάσταση μόνο του προσθίου τμήματος του κερατοειδούς.

Η μεταμόσχευση κερατοειδούς, γνωστή ως κερατοπλαστική, είναι μια χειρουργική διαδικασία για την αντικατάσταση μέρους του κερατοειδούς με ιστό κερατοειδούς από δότη. Ο κερατοειδής είναι η διαφανής επιφάνεια του ματιού σε σχήμα θόλου και συνιστά ένα σημαντικό μέρος της ικανότητας μας να βλέπουμε καθαρά.

Η μεταμόσχευση κερατοειδούς μπορεί να αποκαταστήσει την όραση σε ένα άτομο με κατεστραμμένο κερατοειδή, να ανακουφίσει τον πόνο ή άλλα συμπτώματα σχετικά με παθήσεις του κερατοειδούς, αλλά και να βελτιώσει την εμφάνιση ενός κατεστραμμένου ή άρρωστου κερατοειδούς.

Ειδικότερα, οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με μεταμόσχευση κερατοειδούς είναι οι ακόλουθες:

 Ένας κερατοειδής που διογκώνεται προς τα έξω (κερατόκωνος)

 Δυστροφία Fuchs, μια κληρονομική πάθηση

 Αραίωση ή σχίσιμο του κερατοειδούς

 Ουλές κερατοειδούς που προκαλούνται από μόλυνση ή τραυματισμό

 Οίδημα του κερατοειδούς

 Έλκη κερατοειδούς που δεν ανταποκρίνονται στην ιατρική θεραπεία

 Επιπλοκές που προκαλούνται από προηγούμενη επέμβαση στα μάτια.