Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν οι εξετάσεις ενηλίκων (όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης -16 ετών και άνω), για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 08 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ. στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται:
1) αίτηση των ενδιαφερόμενων
2) πιστοποιητικό γέννησης
3) φωτοτυπία ταυτότητας
4) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής
Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και τη Δευτέρα 05-02-2024, στις 14:00 η ώρα. Πληροφορίες:
Στεφανίδου Φ. (2351 353 914)