Τοπικά

Eξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου 

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν οι εξετάσεις ενηλίκων (όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης -16 ετών και άνω), για την απόκτηση τίτλου...
Τοπικά

Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 7-6-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό Σχολείο...
Τοπικά

Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία εξετάσεων ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ....
Τοπικά

Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 9-9-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο 18ο Δημοτικό Σχολείο...
Τοπικά

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας: Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 3-6-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:15 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό Σχολείο...
Τοπικά

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας: Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

  Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 8-4-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:15 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό...
Τοπικά

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας – Eξετάσεις  ενηλίκων  για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Eξετάσεις  ενηλίκων  για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου   Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Πιερίας  ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για  απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου,  στις  10-12-2021, ημέρα...
Τοπικά

Πιερία: Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

  Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Πιερίας  ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για  απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου,  στις  8-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:15 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό...
Τοπικά

Πιερία: Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

  Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Πιερίας  ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για  απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου,  στις  10-9-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στο 18ο Δημοτικό...
Τοπικά

Εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

  Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Πιερίας  ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για  απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου,  στις  10-6-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο...