Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 15

Τηλ: 23510 74655