Έχει πλέον γίνει ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων και των 284 εκλογικών τμημάτων της Πιερίας και η τελική σταυροδοσία των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων όλων των συνδυασμών είναι η ακόλουθη (οι πίνακες ακολουθούν τη σειρά κατάταξης των συνδυασμών):