Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση εξέδωσε την με αρ. 7281/2019 απόφασή του με την οποία επικύρωσε τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους τους.

Έτσι στην Πιερία οι 5 έδρες κατανεμήθηκαν όπως παρακάτω:

 

Συνδυασμός Απόστολου Τζιτζικώστα «Αλληλεγγύη – Δυναμώνουμε την Μακεδονία»:

Τακτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι: 3 (τρεις)

1. Μαυρίδου Σοφία του Ιωάννη (16.185 σταυροί προτίμησης)

2. Μαλλιάρα Μαρία του Ανδρέα (12.457 σταυροί προτίμησης)

3. Τζόβας Απόστολος του Γεωργίου (10.485 σταυροί προτίμησης)

Πρώτος αναπληρωματικός: Παπανικολάου Ηλίας του Νικολάου (8.897 σταυροί προτίμησης)

 

Συνδυασμός Χρήστου Παπαστεργίου «Πράξεις για τη Μακεδονία»:

Τακτικός περιφερειακός σύμβουλος: 1 (ένας)

1. Τζιουβάρας Χρήστος του Κλεάρχου (2.076 σταυροί προτίμησης).

Πρώτος αναπληρωματικός: Οφίδης Σάββας του Κανάρη (2.047 σταυροί προτίμησης)

 

Συνδυασμός Σ. Αβραμόπουλου «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Μακεδονίας»

Τακτικός περιφερειακός σύμβουλος: 1 (ένας)

1. Σκούφας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (946 σταυροί προτίμησης)

Πρώτος αναπληρωματικός: Καρακίτσιος Ζαχαρίας του Ευαγγέλου (725 σταυροί προτίμησης).

Ενστάσεις κατά του κύρους της πιο πάνω απόφασης μπορούν να υποβληθούν στο Εκλογοδικείο Θεσσαλονίκης εντός 7 ημερών από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης.