Παρελήφθησαν τα δύο από τα τρία νέα απορριμματοφόρα, τελευταίας τεχνολογίας, που απέκτησε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου μετά από διαγωνισμό, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει η παράδοση και του τρίτου οχήματος. Η αξία και των τριών ανέρχεται περίπου στα 500.000€.

Η νέα προσθήκη των απορριμματοφόρων θα αναβαθμίσει σημαντικά τον πεπαλαιωμένο στόλο καθαριότητας του Δήμου. Τα νέα απορριμματοφόρα κατά τη θερινή περίοδο θα εκτελούν δρομολόγια στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου, που έχει και το μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων.

Η προσπάθεια για την άρτια και ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων είναι συνεχής. Απαραίτητη όμως είναι και η συμβολή των δημοτών, προκειμένου να μείνει ο Δήμος μας φροντισμένος και καθαρός, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

(Δελτίο τύπου)