Με νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή αυτή την εβδομάδα, ρυθμίζεται το ζήτημα των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων που είχαν οφειλές στον οικείο Δήμο που εκλέχθηκαν ή σε νομικά του πρόσωπα και δεν τις είχαν εξοφλήσει ή ρυθμίσει εντός της προθεσμίας που προβλέπονταν.
Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία οι νεοεκλεγέντες αιρετοί στον α’ βαθμό αυτοδιοίκησης στις εκλογές του Οκτωβρίου είχαν υποχρέωση να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ανακήρυξή τους, αλλιώς θα εξέπιπταν τους αξιώματός τους.
Αυτή η υποχρέωση δημιούργησε πολλά προβλήματα σε Δήμους ανά την Ελλάδα με αιρετούς να μην προβαίνουν σε εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών τους και να έρχονται αντιμέτωποι με την έκπτωση από το αξίωμά τους. Έτσι η κυβέρνηση έλαβε σχετική πρωτοβουλία και έρχεται η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους αιρετούς με χρέη να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μέχρι τη μέρα της εγκατάστασής τους, δηλαδή έως την Πρωτοχρονιά του 2024. Παράλληλα, οι όποιες διαπιστωτικές πράξεις έκπτωσης εκδόθηκαν μέχρι την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες