Ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντίνος ἦτο Ἕλλην ἱερεύς καὶ ἐμαρτύρησε τὸ 270 μ.Χ.

Καλλιεργὼν τὸν κῆπον του εἰς τὴν Ρώμην καὶ διερχομένου ἑνὸς ἀνδρογύνου, παρετήρησε ὅτι ἡ γυνὴ ἐλάκτιζε τὸν ἄνδρα της εἰς σημεῖα ὅπου κανένας πονεῖ ἀφαντάστως καὶ ὁ ἀνὴρ τὸ γύναιόν του πολὺ ἄγρια!!!!!!

Διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἐπέμβῃ, ἐρώτησε τὸ ἀνδρόγυνον, ἂν ἐπετρέπετο νὰ ἔχῃ τὴν τιμὴν νὰ τοὺς προσφέρῃ ἀπὸ ἕνα εὔοσμον τριαντάφυλλον καὶ κατόπιν ἄρχισε νὰ τοὺς συμβουλεύῃ ὅτι ἐπ΄ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀλληλοκτυποῦνται μέχρις ἐξοντώσεως.

Οἱ ἄπληστοι ἔμποροι διεθνῶς (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, δυστυχῶς, καὶ εἰς τὴν πτωχὴ πατρίδα μας) ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀδυναμίαν τῶν ἀνοήτων ἀνθρώπων καὶ καθιέρωσαν κάθε ἔτος νὰ αἰσχροκερδοῦν.

Διὰ τοὺς ἀκραιφνεῖς καὶ ἐνσυνείδητους Ὀρθοδόξους, ὡς πρότυπον ἀνδρογύνου εἶναι ἡ Πρίσκιλλα καὶ ὁ Ἀκύλας. Διὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα, τονίζομεν ἄνω τῆς 12 ἐτίας.

Ἴδατε κατωτέρω μερικά παλαιότερα δημοσιεύματά μας:

ΕΠΙΚΑΙΡΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ;

15.2.2011

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/επικαιρο-ο-αγιοσ-βαλεντινοσ-πορνοβο/

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51- ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ;*

10.3.2012

https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/φωτεινη-γραμμη-51-λιαν-επικαιρον-ο-αγιο/

 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΩΣ ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΩΜΕΘΑ ΚΑΙ ΦΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ, ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΑΥΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ; ; ; 11.2.2013

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/να-παρουσιαζουν-τον-ιερομαρτυρα-αγιο/

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 11.2.2015

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/αγιοσ-βαλεντινοσ-αποκαταστασι-αληθε/

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΥΣ 14.2.2018

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-ο-πραγματικοσ-αγιοσ-βα/

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ; ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

2.3.2020

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ο-αγιοσ-βαλεντινοσ-πορνοβοσκοσ-β/

 Ρεαλιστικὴν διατύπωσιν διὰ τὴν ἐπικρατοῦσα κατάστασιν κάνει καὶ ὁ ἀείμνηστος Σαράντος Καργάκος:

«Ζοῦμε τὴν ἐποχὴ ἐκπούστευσης καὶ ἐκπουτάνευσης τοῦ Ἔθνους, σπεκουλαδόροι (κερδοσκόποι) καὶ κίναιδοι διευθύνουν τὴν χώρα μας».

Ἐπισυνάπτομε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἑορτολόγιο τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν διὰ τοὺς Ἁγίους τῆς 13ης  καὶ 14ης Φεβρουαρίου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210 3254321 

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/οι-αγιοι-ακυλασ-και-πρισκιλλα-και-ο-ιε/