Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων σε ποσοστό 95,77% (272 από 284 εκλογικά τμήματα).