Ευρεία συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Μια ουσιαστική συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για ζητήματα που απασχολούν την Πιερία, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας Αστέριος Μπουσνάκης και τα μέλη του Δ.Σ. μαζί με τον κ.Κουλκουδίνα συναντήθηκαν με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ.Στυλιανίδη.

Στην ατζέντα της συζήτησης, τέθηκαν σημαντικά ζητήματα, όπως:

1ον Η κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το Λιμενικό Ταμείο και το Λιμενικό Τμήμα Παραλίας.

Το Λιμενικό Ταμείο έχει ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική μελέτη, εκκρεμεί η υποβολή αιτήματος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Συζητήθηκε η φόρμουλα χρηματοδότησης του έργου σε συνεργασία με την Πιερική Αναπτυξιακή αλλά και με ίδια κεφάλαια του Λιμενικού Ταμείου.

2ον Η ενίσχυση του Λιμενικού Ταμείου με προσωπικό.

3ον Η σύσταση Λιμεναρχείου Πιερίας με έδρα την Παραλία Δήμου Κατερίνης που αποτελεί όχι μόνο διαχρονικό αίτημα αλλά και επιβεβλημένη ανάγκη.

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας έθεσε ζήτημα ενίσχυσης των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στην Πιερία με εξοπλισμό, ζητώντας:

-Τη διάθεση δύο πλωτών φουσκωτών για τη Λιμενική Αρχή Κατερίνης και άλλων δύο για τον Πλαταμώνα, όπως και οχημάτων για τις δύο λιμενικές υπηρεσίες.

-Την ενίσχυση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος με drones για την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των περιοχών ευθύνης τους.

 

 

(Δελτίο τύπου)