ΕΤ 260 Κολινδρού

Ψήφισαν 231

Έγκυρα 229,

Άκυρα 2, Λευκα 2

ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ 142

ΜΑΝΩΛΑΣ 85