Μανωλας: 77                                    Κομπατσιάρης: 74