Πληροφορίες: Αγ. Λαύρας 10, Κατερίνη, Τηλ: 2351047606.