Scroll to top

Δημήτρης Μπέης: Κάτι τρέχει… με την πώληση του ακτινιδίου φέτος


- 25 Οκτωβρίου 2018

 •  

  Σε μια περιοχή όπως είναι η Πιερία που παράγει τα ποιοτικότερα ακτινίδια στην Ελλάδα ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος συγκομιδής από τις 10 Οκτωβρίου  δεν έχουμε ικανοποιητικές τιμές από την μεριά  των εμπόρων για το προϊόν. Μιλώντας με τους παραγωγούς αναφέρουν την ύπαρξη ενός άτυπου Καρτέλ που σκοπό  έχει να αγοράσει σε χαμηλές τιμές.

  Έχει σημασία να εξετάσουμε τι μπορεί να συνέβαλε σ αυτή τη κατάσταση.

  1.Η κυβέρνηση  με  την Υ.Α. 72/109346 (ΦΕΚ Β’ 3710/20/10/2017) που αφορά την εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων για  το 2018 στο άρθρο 4 περί συσκευασιών  αποφάσισε να μην υπερβαίνουν τα 20 κιλά

  Αυτό είναι ένα άρθρο που πρέπει άμεσα να καταργηθεί γιατί:

   

   

  α. Δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  β. Εφαρμόζεται αποκλειστικά για το ακτινίδιο χωρίς να προβλέπεται για κανένα άλλο φρούτο που παράγεται στην Ελληνική Επικράτεια, το μέσο συσκευασίας του.
  γ. Σε καμία χώρα της Ε.Ε. τα αγροτικά προϊόντα δεν διακινούνται, δεν μεταφέρονται και δεν εξάγονται σε συσκευασίες μικρότερες των 20 κιλών, παρά μόνο πριν τοποθετηθούν στα ράφια του λιανικού εμπορίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος εισαγωγής φρούτων από την Ελλάδα προς τη χώρα τους, κόστος που μετακυλύεται στον Έλληνα παραγωγό και ουσιαστικά μειώνει τις ποσότητες εξαγωγής.
  δ. Τη περσινή εξαγωγική περίοδο 2017, σημείωσε σημαντική αύξηση η εξαγωγή ακτινιδίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥπΑΑΤ και υπήρξε η υψηλότερη τιμή ανά κιλό για τον Έλληνα παραγωγό της τελευταίας δεκαετίας. Με αυτόν τον τρόπο και τους περιορισμούς στραγγαλίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργούνται καταστάσεις που δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε., με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις  τη μείωση των ποσοτήτων εξαγωγής, την πτώση των τιμών για τον παραγωγό και αδιάθετα προϊόντα που θα μείνουν στα κτήματα αφού οι υποδομές ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης στη χώρα μας επαρκούν μόνο για το 60% της ετήσιας παραγωγής.
  ε. Καθώς ο περιορισμός της συσκευασίας για εξαγωγή στα 20 κιλά δεν τεκμηριώνεται από πουθενά, δεν αναφέρεται σε καμία νομοθεσία από τις υπόψη διατάξεις και δεν εφαρμόζεται στην Ε.Ε., για κανένα φρούτο, γίνεται ανασταλτικός παράγοντας για τον προγραμματισμό μακροχρόνιων επενδύσεων σε συγκεκριμένες υποδομές και τη σύναψη σοβαρών εμπορικών συμφωνιών.
  στ. Η παρ. 3 του άρθρου 4 έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 1 και τη παρ. 2 του ίδιου άρθρου αφού αναφέρει ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τα υλικά συσκευασίας στα ακτινίδια που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Είναι σαφές ότι το ΥπΑΑΤ έχει αποκλειστικό πρόβλημα με τις ποσότητες ακτινιδίων που εξάγονται και μόνο, κατάσταση που θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και των παραγωγών άλλων χωρών.

  2.Η παραπάνω υπουργική απόφαση αποτρέπει τους ξένους Εμπόρους να αγοράσουν ακτινίδια από την Πιερία με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερο το πεδίο στους Έλληνες εμπόρους  να αγοράσουν τα ακτινίδια σε χαμηλές για τον παραγωγό τιμές. Σαφώς και δεν είμαι απέναντι στον Έλληνα έμπορο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ελεύθερη αγορά και θα πληρωθεί ο παραγωγός σε ικανοποιητικές τιμές  .

  Δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για κανένα φρούτο.
  Κόπος, κόστος επένδυσης  και παραγωγής είναι μεγάλο σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία είναι επιπρόσθετοι λόγοι που θα  πρέπει οι αγρότες να έχουν ικανοποιητικές τιμές για να συνεχίσουν να παράγουν. Μη λησμονούμε επίσης ότι το ακτινίδιο πέρυσι έφερε στην Πιερία περίπου 50.000.000 ευρώ.

  Συμπαραστέκομαι στους φίλους ακτινιδιοπαραγωγούς  και πιστεύω πως με αποφασιστικότητα , ψυχραιμία και συνεννόηση  μεταξύ τους μέσω των ομάδων και οργανώσεων τους θα τα καταφέρουν.

  Μπέης Δημήτριος

  Υπ. Βουλευτής Πιερίας στις τελευταίες εκλογές

 • Δείτε επίσης...