Συνεχίζεται η ροή αποτελεσμάτων στον Δήμο Κατερίνης. Νέα συνολικά αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα αυτή τη στιγμή:

 

Εκλογικό Τμήμα 214Β Περίστασης

Κουκοδήμος 118

Χιονίδης 92

Εκλογικό Τμήμα 212Β Περίστασης

Κουκοδήμος 111

Χιονίδης 80

Εκλογικό Τμήμα 211Β Περίστασης

Κουκοδήμος 120

Χιονίδης 113