Χρήστος Κομπατσιάρης  94

Αναστάσιος Μανώλας 91

Βαγγέλης Λαγδαρης 70