Εκλογικό Τμήμα 256 – Έγκυρα 156, άκυρα 3

Βαγγέλης Λαγδάρης 57

Αναστάσιος Μανώλας 49

Χρήστος Κομπατσιάρης  46