Χρήστος Κομπατσιάρης 184

Αναστάσιος Μανωλάς 86

Βαγγέλης Λαγδαρης 34