ψήφισαν  198,  έγκυρα 196

Αναστάσιος Μανωλάς 73

Βαγγέλης Λαγδαρης 62

Χρήστος Κομπατσιάρης 60

Λαϊκή συσπείρωση 1