Δημοτική Ενότητα Κατερίνης

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 09:50

Ενσωμάτωση σταυρών
86,11 (93 / 108 ΕΤ)

2.291
1.411
1.228
1.095
1.092
983
904
817
809
806
789
773
769
746
744
714
684
636
616
569
565
550
550
534
526
523
522
516
509
504
481
472
454
453
452
450
438
437
407
404
400
390
383
381
375
369
334
326
314
308
274
216
204
189
186
185
185
184
183
174
174
156
127
119
67

Δημοτική Ενότητα Ελαφίνας

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 05:25

Ενσωμάτωση σταυρών
63,16 (12 / 19 ΕΤ)

1.247
980
215

Δημοτική Ενότητα Κορινού

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 05:19

Ενσωμάτωση σταυρών
94,74 (18 / 19 ΕΤ)

866
549
240
214
207

Δημοτική Ενοτητα Παραλίας

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 05:01

Ενσωμάτωση σταυρών
100,00 (15 / 15 ΕΤ)

655
528
475
281
266
210
197
57

Δημοτική Ενοτητα Πέτρας

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 04:28

Ενσωμάτωση σταυρών
94,74 (18 / 19 ΕΤ)

997
793
602
487
192

Δημοτική Ενοτητα Πιερίων

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 04:35

Ενσωμάτωση σταυρών
85,71 (6 / 7 ΕΤ)

751
207
195