Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Τελευταία ενημέρωση
9/10/2023, 09:32

Ενσωμάτωση σταυρών
91,72 (266 / 290 ΕΤ)

 

Τζιτζικώστας Απόστολος – Ιωάννης

14.431
11.770
7.272
6.014
5.660
5.590
4.659
3.523
2.528
2.426