Δημοτική Ενότητα Πέτρας

Ενσωμάτωση σταυρών –
Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά και προέρχονται από όσα δεδομένα εστάλησαν με SRT

212
162
162
112
28