Δημοτική Ενότητα Παραλίας

Ενσωμάτωση σταυρών –
Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά και προέρχονται από όσα δεδομένα εστάλησαν με SRT

141
116
83
75
72
67
49
21