Δημοτική Ενότητα Κορινού
Ενσωμάτωση σταυρών 5,26 (1 / 19 ΕΤ)
Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά και προέρχονται από όσα δεδομένα εστάλησαν με SRT
275
220
99
87
85