Προς ενημέρωση του κοινού του δήμου Δίου – Ολύμπου και και της Πιερίας γενικότερα αλλά και προς αποκατάσταση της αλήθειας, είναι απαραίτητο να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις, επειδή εσφαλμένες πληροφορίες που αναρτήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο διαδίκτυο και αλλού, προκαλούν αρνητική εικόνα για την Εταιρεία μας και το εταιρικό της προφίλ, ιδιαίτερα όσο αυτό αφορά την κοινωνική μας ευθύνη.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου του 2011, μετά από εισήγηση του αντιπροέδρου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε., η πλειοψηφία των αιρετών (19 υπέρ έναντι 6 κατά) αποφάσισε να γίνει αίτημα από το Δήμο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να παραχωρηθεί σε αυτόν έκταση 477,80 στρεμμάτων στο «οικόπεδο 458» της ενότητας Βροντούς.
Επί του αιτήματος αυτού ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και μετά από τις υποδείξεις και τις ενστάσεις των εμπλεκομένων φορέων (Κτηματική υπηρεσία, Εφορία Αρχαιοτήτων κτλ.) πλέον συζητείται η ανταλλαγή 95 στρεμμάτων του «οικοπέδου 458» με αντίστοιχη δημοτική  έκταση, από αυτή που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αντικείμενο εκμετάλλευσης εντός του λατομείου της Βροντούς, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν διαθέτει ικανοποιητική ποιότητα κοιτάσματος.
Συνεπώς, ο Δήμος -και όχι η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.- έχει κάνει το αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με πλήρη διαφάνεια και στο βαθμό ενημέρωσης του κοινού που μία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται, καθώς επίσης η αιτούμενη έκταση καλύπτει 95.000 μ2, δηλαδή 95 στρέμματα και όχι 95.000 στρέμματα. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η έκταση αυτή των 95 στρεμμάτων βρίσκεται δίπλα στο υπάρχον λατομείο της Βροντούς και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τα όρια που καταλαμβάνει ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, όπως αφήνεται να εννοηθεί στο δημοσίευμα).
Όσο για εκείνους που δεν έχουν κατανοήσει τα μεγέθη και τα ουσιαστικά στοιχεία επί του συζητούμενου θέματος, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου καταλαμβάνει συνολικά 239.000 στρέμματα και ο πυρήνας του καταλαμβάνει 40.000 στρέμματα, εντός δε των 239.000 στρεμμάτων του Εθνικού Δρυμού δεν μπορεί να υπάρξει καμία λατομική δραστηριότητα.
Εύλογο λοιπόν το ερώτημα: Δεν είναι τουλάχιστον υπερβολικό να γράφεται και να λέγεται ή ακόμη και να υπονοείται ότι η Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. σκοπεύει να μετατρέψει σε λατομείο τον μισό Δρυμό;;;
Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.
Φελώνης Ευάγγελος
Προς ενημέρωση του κοινού του δήμου Δίου – Ολύμπου και και της Πιερίας γενικότερα αλλά και προς αποκατάσταση της αλήθειας, είναι απαραίτητο να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις, επειδή εσφαλμένες πληροφορίες που αναρτήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο διαδίκτυο και αλλού, προκαλούν αρνητική εικόνα για την Εταιρεία μας και το εταιρικό της προφίλ, ιδιαίτερα όσο αυτό αφορά την κοινωνική μας ευθύνη.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου του 2011, μετά από εισήγηση του αντιπροέδρου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε., η πλειοψηφία των αιρετών (19 υπέρ έναντι 6 κατά) αποφάσισε να γίνει αίτημα από το Δήμο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να παραχωρηθεί σε αυτόν έκταση 477,80 στρεμμάτων στο «οικόπεδο 458» της ενότητας Βροντούς.

Επί του αιτήματος αυτού ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και μετά από τις υποδείξεις και τις ενστάσεις των εμπλεκομένων φορέων (Κτηματική υπηρεσία, Εφορία Αρχαιοτήτων κτλ.) πλέον συζητείται η ανταλλαγή 95 στρεμμάτων του «οικοπέδου 458» με αντίστοιχη δημοτική  έκταση, από αυτή που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αντικείμενο εκμετάλλευσης εντός του λατομείου της Βροντούς, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν διαθέτει ικανοποιητική ποιότητα κοιτάσματος.
Συνεπώς, ο Δήμος -και όχι η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.- έχει κάνει το αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με πλήρη διαφάνεια και στο βαθμό ενημέρωσης του κοινού που μία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται, καθώς επίσης η αιτούμενη έκταση καλύπτει 95.000 μ2, δηλαδή 95 στρέμματα και όχι 95.000 στρέμματα. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η έκταση αυτή των 95 στρεμμάτων βρίσκεται δίπλα στο υπάρχον λατομείο της Βροντούς και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τα όρια που καταλαμβάν
ει ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, όπως αφήνεται να εννοηθεί στο δημοσίευμα).
Όσο για εκείνους που δεν έχουν κατανοήσει τα μεγέθη και τα ουσιαστικά στοιχεία επί του συζητούμενου θέματος, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου καταλαμβάνει συνολικά 239.000 στρέμματα και ο πυρήνας του καταλαμβάνει 40.000 στρέμματα, εντός δε των 239.000 στρεμμάτων του Εθνικού Δρυμού δεν μπορεί να υπάρξει καμία λατομική δραστηριότητα.
Εύλογο λοιπόν το ερώτημα: Δεν είναι τουλάχιστον υπερβολικό να γράφεται και να λέγεται ή ακόμη και να υπονοείται ότι η Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. σκοπεύει να μετατρέψει σε λατομείο τον μισό Δρυμό;;;
Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.
Φελώνης Ευάγγελος