thanasis-papageorgiouΜετά την ανακοίνωση των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων στην Πιερία από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίες έγιναν χωρίς ενημέρωση των βουλευτών, χωρίς διαβούλευση και με πολλά λάθη, ο Βουλευτής Πιερίας κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, κατανοώντας και τις αντιδράσεις των γονέων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των τοπικών φορέων, έστειλε στην αρμόδια υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου και στην υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου επιστολή με την οποία ζητά:
Να μην εφαρμοστούν άμεσα οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων που ανακοινώθηκαν στην Πιερία
Η κάθε περίπτωση, του κάθε σχολείου και του κάθε νηπιαγωγείου, να εξεταστεί ξεχωριστά συνυπολογίζοντας τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες
Να δοθεί εύλογος χρόνος διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς ώστε όπου είναι εφικτό και αποδεκτό να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις από την νέα σχολική χρονιά.
Ο κ. Παπαγεωργίου στην επιστολή του επισημαίνει πως η αναγκαιότητα της ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και ο εξορθολογισμός στη διασπορά των σχολικών μονάδων είναι αναμφισβήτητα αποδεκτή από όλους, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
Η διαδικασία των συνενώσεων και των συγχωνεύσεων δίνει τη δυνατότητα να οργανωθούν εύρωστες εκπαιδευτικές μονάδες που θα μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του νέου σχολείου, ενώ παράλληλα αξιοποιείται καλύτερα το εκπαιδευτικό δυναμικό και υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας. Γι αυτό είναι σημαντική η  πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το νέο σχολικό χάρτη και απαντά τις απαιτήσεις των καιρών, υλοποιεί τις προγραμματικές δεσμεύσεις και δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί το Νέο Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με πολλά οφέλη, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς και εν τέλει για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Η πρόσφατη όμως ανακοίνωση συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων στην Πιερία προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Όπως φάνηκε ήταν μια πρόταση χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαβούλευση και τέλος με πολλά λάθη στην ανακοίνωσή της τα οποία όξυναν περισσότερο την αντίδραση και δημιούργησαν κλίμα αγανάκτησης για την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται ζωτικά θέματα των πολιτών και βασικές δομές της κοινωνίας όπως η εκπαιδευτική λειτουργία.
Η Πιερία είναι από τους Νομούς όπου η έλλειψη σχεδιασμού και στρατηγικής για την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια την συνεχή αύξηση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της πόλης Κατερίνης και την σημαντική μείωση των μαθητών στα σχολεία των ορεινών οικισμών.
Η απλή αριθμητική καταχώρηση των μαθητών ανά χωριό, ανά σχολείο και τάξη, σίγουρα δίνει το δικαίωμα και ίσως μας υποχρεώνει να επιλέξουμε ως μοναδική λύση την συγχώνευση των σχολείων όπως απαιτεί η σωστή εκπαιδευτική διαδικασία.
Το ίδιο όμως το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην διαδικασία των καταργήσεων και συγχωνεύσεων θέτει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των σχολικών μονάδων που συνενώνονται και αυτών που εξαιρούνται.
Καθορίζεται συγκεκριμένα πως εξαιρούνται από το πρόγραμμα συνενώσεων τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των απομονωμένων και απομακρυσμένων ορεινών περιοχών της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και οι συγκοινωνιακές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών. Το σύνολο σχεδόν των σχολείων της Πιερίας που ανακοινώθηκαν πως συγχωνεύονται ή καταργούνται εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις.