dikigoroiΑναλύθηκαν οι θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης επί των διατάξεων
για το δικηγορικό λειτούργημα  που περιέχονται  στο προσχέδιο νόμου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28-1-2011 στο Δικαστικό Μέγαρο η συγκληθείσα με πρωτοβουλία του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου  Κατερίνης  σύσκεψη  με τους βουλευτές  του Νομού. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο  να αναλυθούν οι θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης επί των διατάξεων για το δικηγορικό λειτούργημα  που περιέχονται  στο προσχέδιο νόμου με την επιγραφή «Αρχή  της επαγγελματικής  ελευθερίας . Κατάργηση αδικαιολόγητων  περιορισμών στην πρόσβαση  και άσκηση  επαγγελμάτων».Στη σύσκεψη  παρέστησαν  οι βουλευτές . Αθ. Παπαγεωργίου, κ. Μ. Μίχου, κ και ο κ. Κ. Κουκοδήμος. Επίσης παρέστη  ως εκπρόσωπος  του βουλευτή κ. Ι. Αμοιρίδη ο κ. Π. Ιορδανίδης. Τα μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, αφού ανέλυσαν  διεξοδικώς  τις επίμαχες διατάξεις του προσχεδίου  αναφέρθηκαν  ειδικότερα  σ’ εκείνες   που αν θεσπιστούν , σύμφωνα με  την εκφρασμένη  θέση της Ολομέλειας  των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, θα συρρικνώσουν  το δικαίωμα των πολιτών  για ακώλυτη  πρόσβασή τους  στη Δικαιοσύνη. Συρρίκνωση  που θα επιδράσει  αρνητικά στη λειτουργία του Κράτους Δικαίου  και των δημοκρατικών θεσμών. Όλοι οι παραστάντες  εξέφρασαν  την κατανόησή  και την υποστήριξή τους  προς τις θέσεις  του δικηγορικού σώματος  και δεσμεύθηκαν  ότι θα  συμβάλλουν  εμπράκτως  στο  πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων  τους για την   βελτίωση  ή και την απάλειψη των επίμαχων διατάξεων.

Δηλώσεις Βουλευτών
Θ. Παπαγεωργίου: «Θα υποστηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα των δικηγόρων»
«Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Πιερίας προκειμένου να ενημερωθώ για τις θέσεις και τα αιτήματα των δικηγόρων της Πιερίας στην συζήτηση που γίνεται αυτό τον καιρό για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.  Θεωρώ εύλογη την ανησυχία και τα αιτήματα του δικηγορικού κλάδου όπως διατυπώθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης και τα οποία αποτελούν και θέσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Τα τρία σημεία που κυρίως επικεντρώνεται η διεκδίκηση, δηλαδή να παραμείνει η ελάχιστη αμοιβή, η διαφήμιση και η αποτροπή λειτουργίας πολυεπαγγελματικών διατοπικών εταιρειών με την κατάργηση της εδαφικής αρμοδιότητας είναι θέματα προς διαβούλευση και μπορεί να υπάρξει συμφωνία.  Πιστεύω πως οι τελικές προτάσεις της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων η οποία θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες και η συζήτηση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές της Βουλής πριν φτάσει στην Ολομέλεια για ψήφιση θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βρούμε κοινό τόπο συνεννόησης και συμφωνίας».
Μ. Μίχου: «Θα πρέπει να διαφυλαχθεί  η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος και  του κοινωνικού  συνόλου»
Στη  συνάντηση με τον πρόεδρο   και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου   του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης   στο Δικαστικό Μέγαρο, εκτέθηκαν   λεπτομερώς  οι  θέσεις  για  τις διατάξεις  για την άσκηση  του δικηγορικού  επαγγέλματος  που περιλαμβάνει  το προσχέδιο νόμου « Αρχή της επαγγελματικής  ελευθερίας . Κατάργηση αδικαιολόγητων  περιορισμών στην πρόσβαση  και άσκηση  επαγγέλματος». Τα θέματα  που απασχολούν ιδιαίτερα τους δικηγόρους  είναι: Πρώτον,  η κατάργηση  των γεωγραφικών  περιορισμών  στην άσκηση της δικηγορίας : κάθε δικηγόρος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας.  Δεύτερον,  καταργούνται οι υποχρεωτικές  ελάχιστες αμοιβές  και το σύστημα  προείσπραξης  της αμοιβής  από το δικηγορικό σύλλογο. Η  αμοιβή  του  δικηγόρου  καθορίζεται  ελεύθερα  με έγγραφη  συμφωνία, και τρίτον  η διαφήμιση.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  εξέφρασαν την αντίθεση  τους στην πολυεπαγγελματική  και την άσκηση  πολλαπλών δραστηριοτήτων  από δικηγόρους,  και ζήτησαν τη διατήρηση  των ελαχίστων ενδεικτικών αμοιβών  σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες  εισπράξεις  και την κατάργηση  της έγγραφης  συμφωνίας, όπως και τα προβλήματα που θα επέλθουν με την άρση των γεωγραφικών περιορισμών.
Άκουσα  προσεκτικά τις παρατηρήσεις τους και  τις προτάσεις τους,  και δεσμεύτηκα  να τις  μεταφέρω  στον αρμόδιο υπουργό της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση  οι ανάγκες  της περιφέρειας είναι διαφορετικές  από τις ανάγκες  των μεγάλων αστικών κέντρων,  και  θα πρέπει να διαφυλαχθεί  η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος και  του
κοινωνικού  συνόλου. Θέλω να υπενθυμίσω όμως,   ότι το άνοιγμα  των κλειστών επαγγελμάτων αποτελούσε  προεκλογική  δέσμευση  της σημερινής  κυβέρνησης προς όφελος του κοινωνικού  συνόλου και για λογούς δικαιοσύνης  προς τη νέα  γενιά.
Κ. Κουκοδήμος: «Οι δικηγόροι της περιφέρειας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού». Άκουσα με προσοχή τον προβληματισμό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης έτσι όπως αυτός εκφράστηκε από τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
Αποσαφηνίστηκαν πλήρως οι συνέπειες που θα επιφέρει το άνοιγμα του επαγγέλματος στους δικηγόρους της επαρχίας, έναντι αυτών των μεγάλων αστικών κέντρων. Οφείλω να μεταφέρω αυτό τον προβληματισμό και ειδικότερα για  το θέμα της άρσης των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, με το οποίο ευνοούνται αναμφισβήτητα οι  δικηγόροι των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς τους «ανοίγει» τις δικαστικές αίθουσες ανά την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά  οι δικηγόροι της περιφέρειας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού.
Δίκαια αιτήματα αποτελούν επίσης,  τόσο η μη εφαρμογή πολυεπαγγελματικής και διατοπικής εταιρίας και η άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων από δικηγόρους, όσο και η διατήρηση των ελάχιστων ενδεικτικών αμοιβών των δικηγόρων σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις. Τέλος θεωρώ απολύτως κατανοητή την άρνησή τους στη διαφήμιση, έτσι όπως αυτή προβλέπεται από το νομοσχέδιο, κρίνοντας πως πράγματι αυτή δεν συνάδει με τη λειτουργηματική φύση του δικηγορικού επαγγέλματος.