ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOMARK ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΔΕΑΔΟ Α.Ε

* ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ΤΗ HIGH FIDELITY A.E. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ALPHA PLAN.
* ΣΕΙΡΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ»

Ολοκληρώθηκε το σχέδιο πράσινου μάρκετινγκ, το οποίο εκπονήθηκε δωρεάν για λογαριασμό του Βιο. Πα. Λιτοχώρου, σε συνεργασία με την Ανατολική Α.Ε., την High Fidelity Α.Ε. και την εταιρεία συμβούλων Alpha Plan,  στο πλαίσιο του έργου Ecomark της Ε.Ε. και του προγράμματος Med.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για το Βιοτεχνικό Πάρκο και παρουσιάζει τα συμπεράσματα υπό την μορφή της ανάλυσης Δυνάμεων – Αδυναμιών – Ευκαιριών – Απειλών (S.W.O.T. Analysis).
Επιπλέον, αποτυπώνει την στρατηγική και τους στόχους που κρίνεται σκόπιμο να ακολουθηθούν, αφού όλες οι επιχειρηματικές δράσεις για να επιτύχουν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από συγκεκριμένους στόχους και ξεκάθαρη στρατηγική.
Η μελέτη Μάρκετινγκ έκρινε ότι η καλύτερη στρατηγική είναι η δημιουργία πράσινων υποδομών για το πάρκο, που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πράσινες, ενώ μελλοντικά θα είναι δυνατό για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν τα προϊόντα τους πράσινα δίνοντάς τους πρόσθετη αξία, χωρίς καμιά αρνητική συνέπεια στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους.
Τέτοιες υποδομές, οι οποίες ήδη έχουν σχεδιασθεί απ’ τον φορέα υλοποίησης, είναι η δημιουργία οργανωμένου τμήματος ανακύκλωσης, δυνατότητες κατασκευής κτιρίων που θα εξοικονομούν ενέργεια χωρίς απώλειες, η κατασκευή σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού με επαναχρησιμοποίηση των καθαρών υδάτων για αρδευτική χρήση στους κοινοχρήστους χώρους, η συλλογή βρόχινου νερού για πότισμα, η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε ποσοστό 10% της οικοδομήσιμης έκτασης, ο οδικός φωτισμός τη νύχτα μέσω φωτοβολταϊκών, η παραγωγή και παροχή θερμικής ενέργειας με βιοκαύσιμα και η δεντροφύτευση των χέρσων τμημάτων του πάρκου. Η εγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος (που  είναι και οι πιο ρυπογόνες), επιτρέπεται σε ποσοστό 5% της οικοδομήσιμης έκτασης και εφόσον λειτουργήσουν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (φίλτρα, κτλ.).
Το σχέδιο πράσινου μάρκετινγκ για το Βιο. Πα. Λιτοχώρου παρουσιάσθηκε πιλοτικά σε συνέδριο στη Μπολόνια της Ιταλίας. Επιπρόσθετα, εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο «Οδηγός Πράσινου Μάρκετινγκ για Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και ΜμΕ» καθώς και αρκετά αντίτυπα από ένα πολυσέλιδο φυλλαδιάκι με το ίδιο θέμα, για να μοιραστούν στις επιχειρήσεις του πάρκου και σε όποιον ενδιαφέρεται.