ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Σχέδιο πράσινου μάρκετινγκ για το βιοτεχνικό πάρκο Λιτοχώρου παρουσιάστηκε στη σχολή οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου της Μπολόνια στο πλαίσιο διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου για το «Πράσινο Μάρκετινγκ», το οποίο διοργάνωσε η Επαρχία της Μπολόνια (ProvinciadiBologna) – επικεφαλής του έργου ECOMARK. Η εκδήλωση σηματοδότησε και την επίσημη λήξη του έργου.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν διεθνείς εμπειρογνώμονες, ειδικευμένοι στο πράσινο μάρκετινγκ και στη βιώσιμη διαχείριση βιομηχανικών περιοχών και εκπροσωπήθηκε το σύνολο των εταίρων του έργου ECOMARK σε μια προσπάθεια ανταλλαγής εμπειριών και αξιολόγησης των άμεσων αποτελεσμάτων του έργου.
Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου εβδομήντα (70) συμμετοχές συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπων επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων, ερευνητών και σπουδαστών των κλάδων οικονομικών σπουδών και σπουδών μάρκετινγκ. Στο τέλος του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης η οποία συμπεριέλαβε εισηγήσεις τοπικών φορέων, απόψεις των εταίρων του έργου καθώς και διάδραση με το κοινό.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε στο Συνέδριο με παρουσίαση σχετική με το πιλοτικό Σχέδιο Πράσινου Μάρκετινγκ για το ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου.
Το έργο ECOMARK – «Eco-marketingtopromoteEco-IndustrialParks», στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2009 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2012. Επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των αρχών του πράσινου marketing σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παραγόντων του μεταποιητικού κλάδου, χωρίς καμιά αρνητική συνέπεια στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους.
Το έργο μελέτησε καινοτόμους τρόπους βιώσιμης διαχείρισης των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και παρουσίασε δύο υπηρεσίες: την υπηρεσία επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης με Χρηματοδότηση Από Τρίτους (ΧΑΤ) και την υπηρεσία βιώσιμης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (sustainablelogistics).
Στη συνέχεια το έργο εξέδωσε κατευθυντήριες για τη δημιουργία Σχεδίων Πράσινου Μάρκετινγκ σε Β.Ε.ΠΕ. και εφάρμοσε πιλοτικά Σχέδια Πράσινου Μάρκετινγκ σε ενδιαφερόμενες περιοχές. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συνεργάστηκε με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δίου – Ολύμπου (ΔΕΑΔΟ Α.Ε.) για τη σύνταξη ενός πιλοτικού Σχεδίου Πράσινου Μάρκετινγκ προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του http://www.ecomarkproject.eu