Την άποψη των Δημοτών σε διάφορα θέματα ζητά ο Δήμος, ενόψει της σύνταξης
του «Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014».
sxolia-2Την άποψη των Δημοτών σε διάφορα θέματα ζητά ο Δήμος, ενόψει της σύνταξης
του «Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014».
Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών ζητά ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού προκειμένου να προχωρήσει  στη σύνταξη του «Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014». Η Δημοτική Αρχή έχει ετοιμάσει σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο διανέμεται στους δημότες και βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου (www.pydnaskolindoou.gr ), όπου ζητά την άποψη των κατοίκων της Βόρειας Πιερίας για διάφορα θέματα.  Σε πρώτη φάση, μέσω του ερωτηματολογίου, ο Δήμος ζητά να χαρακτηρίσουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Πιερία σε διάφορους τομείς, όπως: Αισθητική (Γενική εικόνα του Δήμου), Περιβάλλον (ηχορύπανση , ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.), Καθαριότητα (αποκομιδή σκουπιδιών, καθαριότητα δρόμων κ.λπ.), Τεχνικά έργα & Υποδομές, Οδοποιία, Πολεοδομικός & Χωροταξικός σχεδιασμός, Ηλεκτροφωτισμός, Πλατείες / Πάρκα, χώροι πρασίνου, Χώροι στάθμευσης / Κυκλοφοριακό, Υπηρεσίες & Υποδομές Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες, Τοπική Αγορά / Απασχόληση, Οικονομική Διαχείριση, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικές / Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Υποδομές Εκπαίδευσης, Υποδομές Ύδρευσης / Αποχέτευσης, Ανάπτυξη Τοπικής Οικονομίας (Επενδύσεις, Επιχειρηματικότητα), Επικοινωνία με τους δημότες, Υποδομές & Υπηρεσίες για τα άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), Δράσεις & Υπηρεσίες για την Νεολαία και άλλα, ενώ ζητά να αξιολογήσουν και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.  Στο δεύτερο ερώτημα ζητείται από τους δημότες να απαντήσουν  σε ποιους  τομείς πρέπει να δώσει έμφαση ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού: Ενίσχυση τοπικής Επιχειρηματικότητας / Προσέλκυση επενδύσεων, Αγροτική Ανάπτυξη / Υποστήριξη αγροτών, Τουριστική Ανάπτυξη / Αγροτουρισμός / Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Παροχή νέων Υπηρεσιών στους Δημότες, Βελτίωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας & Πρόνοιας, Προστασία και ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος, Πράσινη Οικονομία & Ενέργεια, Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος, Ανάπτυξη Πολιτιστικών δραστηριοτήτων & υποδομών, Δικτύωση , Συνεργασίες, Εθελοντισμός,  Διαχείριση Υδάτινου και Ενεργειακού δυναμικού,  Ορθολογική διαχείριση Αποβλήτων / Απορριμμάτων, Βελτίωση Διοικητικής ικανότητας,  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Καταπολέμηση της Ανεργίας / Απασχόληση, Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, Αποκέντρωση Υπηρεσιών, Ανάπτυξη νέων Υποδομών, Ανάπτυξη & Διάχυση Καινοτομιών,  Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ισόρροπη ανάπτυξη Δημοτικών ενοτήτων.

Επίσης, ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού ζητά από τους δημότες να απαριθμήσουν τα 4 σημαντικότερα προβλήματα του δήμου, καθώς και τα 4 πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή. Τέλος, ο δήμος ζητά από τους δημότες να προτείνουν 3 νέα έργα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες να αναπτύξει ο Δήμος.   Αυτό μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο ώστε να σχεδιάσουμε μαζί την Στρατηγική Ανάπτυξη του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την επόμενη τριετία. Το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο μπορείτε να το παραδώσετε συμπληρωμένο σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του  Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ή  να το αποστείλλετε στο φαξ:2353022990 ή να το στείλετε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον ιστοχώρο του Δήμου στο [email protected].