Με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 10 Ιουλίου 2012, με θέμα «Καταστροφές λόγω χαλαζόπτωσης – Αποζημιώσεις αγροτών», που αποτελεί συνέχεια ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ευρωβουλευτή κ. Ν. Χουντή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει τα εξής:
«Η έντονη χαλαζόπτωση, που σημειώθηκε στις 26-27 Μαΐου 2012, έπληξε κυρίως καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών και κηπευτικών των περιοχών Θεσσαλίας, Λαμίας, Πιερίας και Έβρου. Οι ζημιές που προκλήθηκαν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, με την προϋπόθεση ότι οι πληγέντες παραγωγοί είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος 2012.
Οι εκτιμήσεις των ζημιών από τους γεωπόνους των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιουλίου και σύντομα θα κοινοποιηθούν τα σχετικά πορίσματα στους παραγωγούς. Εντός του Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επεξεργασίας της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής των γεωργών και θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες εντός του φθινοπώρου.
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα των εν λόγω αποζημιώσεων δεν πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι οι καταστροφές αφορούν  απώλεια παραγωγής και καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ».
13421681901662545846Με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 10 Ιουλίου 2012, με θέμα «Καταστροφές λόγω χαλαζόπτωσης – Αποζημιώσεις αγροτών», που αποτελεί συνέχεια ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ευρωβουλευτή κ. Ν. Χουντή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει τα εξής:
«Η έντονη χαλαζόπτωση, που σημειώθηκε στις 26-27 Μαΐου 2012, έπληξε κυρίως καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών και κηπευτικών των περιοχών Θεσσαλίας, Λαμίας, Πιερίας και Έβρου. Οι ζημιές που προκλήθηκαν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, με την προϋπόθεση ότι οι πληγέντες παραγωγοί είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος 2012.
Οι εκτιμήσεις των ζημιών από τους γεωπόνους των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιουλίου και σύντομα θα κοινοποιηθούν τα σχετικά πορίσματα στους παραγωγούς. Εντός του Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επεξεργασίας της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής των γεωργών και θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες εντός του φθινοπώρου.
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα των εν λόγω αποζημιώσεων δεν πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι οι καταστροφές αφορούν  απώλεια παραγωγής και καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ».