f62e44f139b71e7b982ec2bf9ec1aa1b_XLΤι να προσέχουν οι καταναλωτές

 

Τη Δευτέρα στις 16 Ιουλίου, ξεκίνησαν και επίσημα οι εκπτώσεις σε όλα τα εμπορικά καταστήματα ενώ θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
Όλοι/ες λίγο πολύ έχετε εντοπίσει μερικά αντικείμενα που θέλετε να αγοράσετε ενόψει των καλοκαιρινών σας διακοπών. Τι θα πρέπει να όμως να προσέχετε ώστε να ψωνίζετε σωστά και με ασφάλεια;
1. Καταγράφετε τις ανάγκες σας, κάνετε έρευνα αγορά πριν τις εκπτώσεις, έτσι όταν θα πάτε να αγοράσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, να γνωρίζετε ποια ήταν η αρχική του τιμή και ποια η τελική του.
2. Ελέγχετε τις ταμπέλες των προϊόντος έτσι ώστε να υπάρχουν όλες εκείνες οι προδιαγραφές που ορίζονται από το νόμο. Προσέχετε το υλικό κατασκευής και τη σύνθεση του προϊόντος γιατί αρκετοί/ες καταναλωτές/ιες παρουσιάζουν αλλεργίες σε ορισμένα υλικά όπως για παράδειγμα στα συνθετικά υφάσματα.
3. Αγοράζετε με γνώμονα την ανάγκη σας και όχι την τιμή, διότι στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτό το προϊόν που αγοράσατε, γιατί το βρήκατε σε ευκαιρία, είναι ακριβότερο από το προϊόν που θέλατε.
4. Πηγαίνετε για ψώνια πάντα με παρέα, προκειμένου να προσέχουν τα προσωπικά σας αντικείμενα όταν εσείς βρίσκεστε στα δοκιμαστήρια. Έχουν παρουσιαστεί κρούσματα τον τελευταίο καιρό άνθρωποι να δοκιμάζουν ένα προϊόν και να φεύγουν από το κατάστημα χωρίς το πορτοφόλι τους.
5. Σε περίπτωση που εντοπίζετε παραβατικότητα σε κάποιο κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνείτε με το 11711.
Οι υποχρεώσεις των εμπορικών
καταστημάτων
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε οδηγίες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους εμπορικούς συλλόγους-μέλη της σε όλη τη χώρα για να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.
Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (για παράδειγμα «50% έκπτωση»).
Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα προσφορών.
Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται πως όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχ
νότητα της παράβασης.
Τη Δευτέρα στις 16 Ιουλίου, ξεκίνησαν και επίσημα οι εκπτώσεις σε όλα τα εμπορικά καταστήματα ενώ θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
Όλοι/ες λίγο πολύ έχετε εντοπίσει μερικά αντικείμενα που θέλετε να αγοράσετε ενόψει των καλοκαιρινών σας διακοπών. Τι θα πρέπει να όμως να προσέχετε ώστε να ψωνίζετε σωστά και με ασφάλεια;
1. Καταγράφετε τις ανάγκες σας, κάνετε έρευνα αγορά πριν τις εκπτώσεις, έτσι όταν θα πάτε να αγοράσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, να γνωρίζετε ποια ήταν η αρχική του τιμή και ποια η τελική του.
2. Ελέγχετε τις ταμπέλες των προϊόντος έτσι ώστε να υπάρχουν όλες εκείνες οι προδιαγραφές που ορίζονται από το νόμο. Προσέχετε το υλικό κατασκευής και τη σύνθεση του προϊόντος γιατί αρκετοί/ες καταναλωτές/ιες παρουσιάζουν αλλεργίες σε ορισμένα υλικά όπως για παράδειγμα στα συνθετικά υφάσματα.
3. Αγοράζετε με γνώμονα την ανάγκη σας και όχι την τιμή, διότι στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτό το προϊόν που αγοράσατε, γιατί το βρήκατε σε ευκαιρία, είναι ακριβότερο από το προϊόν που θέλατε.
4. Πηγαίνετε για ψώνια πάντα με παρέα, προκειμένου να προσέχουν τα προσωπικά σας αντικείμενα όταν εσείς βρίσκεστε στα δοκιμαστήρια. Έχουν παρουσιαστεί κρούσματα τον τελευταίο καιρό άνθρωποι να δοκιμάζουν ένα προϊόν και να φεύγουν από το κατάστημα χωρίς το πορτοφόλι τους.
5. Σε περίπτωση που εντοπίζετε παραβατικότητα σε κάποιο κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνείτε με το 11711.

Οι υποχρεώσεις των εμπορικών
καταστημάτων
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε οδηγίες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους εμπορικούς συλλόγους-μέλη της σε όλη τη χώρα για να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.
Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (για παράδειγμα «50% έκπτωση»).
Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα προσφορών.
Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται πως όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.